ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Πρόσκληση Σύγκλησης 3ης 2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού


02.03.2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 06-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με το παρακάτω θέμα: 

 

                      Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Μαυράκης Γεώργιος

 

  1. Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

 

                                                                                                 Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

                                                                                              Νικολακάκης  ΙωάννηςΕπικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση
Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, 70400

e-mail
info@notosportnews.gr

Τηλέφωνα:
6932428880