ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Πρόσκληση Σύγκλησης 4ης 2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού


02.03.2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 06-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

 

                      Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

  1. Έγκριση της με αρ. 4/2018 μελέτης του έργου «Συντήρηση και Αναβάθμιση 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μοιρών».
  2. Έγκριση της με αρ. 1/2018 μελέτης του έργου «Επισκευή και Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων (Δήμου Φαιστού)».
  3. Τροποποίηση της 251/2017 απόφασης περί έγκρισης συμφωνητικού για τη μίσθωση του ακινήτου του Δημοσίου με κωδικό ΑΒΚ 322.
  4. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας-Ανασχέσεις Υδάτων Δήμου Φαιστού».
  5. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαιστού.

 

                      Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

  1. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Φαιστού.
  2. Μίσθωση ακινήτου για χρήση ως αποθήκη του Δήμου.
  3. Λήξη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών.
  4. Λήξη σύμβασης απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση Κούτελο Τ.Κ. Βοριζίων.

10.  Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Ποαπαγιαννάκη.

11.  Εφαρμογή του Ν. 4497/2017 ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017 για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου.

12.  Αντικατάσταση μέλους επιτροπής σφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

 

 

 

 

            Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Ξηρουδάκης Ιωάννης

 

13.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Α’ δόσης 2018 για την κάλυψη των  λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

14.  Παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Καστελίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελίου «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ».

 

          Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας

 

15.  Ένταξη των βοσκήσιμων εκτάσεων των Τ.Κ. Πιτσιδίων και Κουσέ του Δήμου Φαιστού στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης (Ν. 4351/2015 ΦΕΚ 164).

 

 

16.  Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.

                                                                                                 Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

                                                                                              Νικολακάκης  ΙωάννηςΕπικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση
Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, 70400

e-mail
info@notosportnews.gr

Τηλέφωνα:
6932428880