Β' ΕΠΣΗ - Ά ΟΜΙΛΟΣ - Το πρόγραμμα του πρώτου γύρου του 1ου ομίλου της Β1 ΕΠΣΗ


20.08.2015

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος του 1ου ομίλου της Β ΕΠΣΗ, έχει ως εξής:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

   

ΠΟΡΟΣ

 

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

   

ΡΕΠΟ

 

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

   

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

 

ΙΝΙ

   

ΒΟΝΗ

 

ΓΟΥΒΕΣ

   

ΕΛΠΙΔΕΣ

 

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

   

ΠΗΓΑΣΟΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

   

ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΕΘΝΙΚΟΣ

   

ΜΟΧΟΣ

 
         

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

   

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

 

ΠΟΡΟΣ

   

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

 

ΡΕΠΟ

   

ΙΝΙ

 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

   

ΓΟΥΒΕΣ

 

ΒΟΝΗ

   

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

 

ΕΛΠΙΔΕΣ

   

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

 

ΠΗΓΑΣΟΣ

   

ΜΟΧΟΣ

 

ΧΑΡΑΥΓΗ

   

ΕΘΝΙΚΟΣ

 
         

3η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

   

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

 

ΙΝΙ

   

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

 

ΓΟΥΒΕΣ

   

ΠΟΡΟΣ

 

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

   

ΡΕΠΟ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

   

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

 

ΜΟΧΟΣ

   

ΒΟΝΗ

 

ΕΘΝΙΚΟΣ

   

ΕΛΠΙΔΕΣ

 

ΠΗΓΑΣΟΣ

   

ΧΑΡΑΥΓΗ

 
         
         
         
         
         
         

4η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ

ΙΝΙ

   

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

 

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

   

ΓΟΥΒΕΣ

 

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

   

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

 

ΠΟΡΟΣ

   

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

 

ΡΕΠΟ

   

ΜΟΧΟΣ

 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

   

ΕΘΝΙΚΟΣ

 

ΒΟΝΗ

   

ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΕΛΠΙΔΕΣ

   

ΠΗΓΑΣΟΣ

 
         

5η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

   

ΓΟΥΒΕΣ

 

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

   

ΙΝΙ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

   

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

 

ΜΟΧΟΣ

   

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

 

ΕΘΝΙΚΟΣ

   

ΠΟΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΥΓΗ

   

ΡΕΠΟ

 

ΠΗΓΑΣΟΣ

   

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

 

ΒΟΝΗ

   

ΕΛΠΙΔΕΣ

 
         

6η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

   

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

 

ΓΟΥΒΕΣ

   

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

 

ΙΝΙ

   

ΜΟΧΟΣ

 

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

   

ΕΘΝΙΚΟΣ

 

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

   

ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΠΟΡΟΣ

   

ΠΗΓΑΣΟΣ

 

ΡΕΠΟ

   

ΕΛΠΙΔΕΣ

 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

   

ΒΟΝΗ

 
         

7η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

   

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

 

ΜΟΧΟΣ

   

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

 

ΕΘΝΙΚΟΣ

   

ΓΟΥΒΕΣ

 

ΧΑΡΑΥΓΗ

   

ΙΝΙ

 

ΠΗΓΑΣΟΣ

   

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

 

ΕΛΠΙΔΕΣ

   

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

 

ΒΟΝΗ

   

ΠΟΡΟΣ

 

ΡΕΠΟ

   

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

 
         

8η ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ

ΜΟΧΟΣ

   

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

   

ΕΘΝΙΚΟΣ

 

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

   

ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΓΟΥΒΕΣ

   

ΠΗΓΑΣΟΣ

 

ΙΝΙ

   

ΕΛΠΙΔΕΣ

 

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

   

ΒΟΝΗ

 

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

   

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

 

ΠΟΡΟΣ

   

ΡΕΠΟ

 
         

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

   

ΕΘΝΙΚΟΣ

 

ΧΑΡΑΥΓΗ

   

ΜΟΧΟΣ

 

ΠΗΓΑΣΟΣ

   

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

 

ΕΛΠΙΔΕΣ

   

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

 

ΒΟΝΗ

   

ΓΟΥΒΕΣ

 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

   

ΙΝΙ

 

ΡΕΠΟ

   

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

 

ΠΟΡΟΣ

   

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

 
         
         
         
         
         
         
         
         

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΡΑΥΓΗ

   

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

 

ΕΘΝΙΚΟΣ

   

ΠΗΓΑΣΟΣ

 

ΜΟΧΟΣ

   

ΕΛΠΙΔΕΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

   

ΒΟΝΗ

 

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

   

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

 

ΓΟΥΒΕΣ

   

ΡΕΠΟ

 

ΙΝΙ

   

ΠΟΡΟΣ

 

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

   

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

 
         

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

   

ΠΗΓΑΣΟΣ

 

ΕΛΠΙΔΕΣ

   

ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΒΟΝΗ

   

ΕΘΝΙΚΟΣ

 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

   

ΜΟΧΟΣ

 

ΡΕΠΟ

   

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

 

ΠΟΡΟΣ

   

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

 

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

   

ΓΟΥΒΕΣ

 

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

   

ΙΝΙ

 
         

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΠΙΔΕΣ

   

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

 

ΠΗΓΑΣΟΣ

   

ΒΟΝΗ

 

ΧΑΡΑΥΓΗ

   

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

 

ΕΘΝΙΚΟΣ

   

ΡΕΠΟ

 

ΜΟΧΟΣ

   

ΠΟΡΟΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

   

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

 

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

   

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

 

ΓΟΥΒΕΣ

   

ΙΝΙ

 
         

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

   

ΒΟΝΗ

 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

   

ΕΛΠΙΔΕΣ

 

ΡΕΠΟ

   

ΠΗΓΑΣΟΣ

 

ΠΟΡΟΣ

   

ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

   

ΕΘΝΙΚΟΣ

 

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

   

ΜΟΧΟΣ

 

ΙΝΙ

   

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

 

ΓΟΥΒΕΣ

   

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

 
         

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

   

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

 

ΒΟΝΗ

   

ΡΕΠΟ

 

ΕΛΠΙΔΕΣ

   

ΠΟΡΟΣ

 

ΠΗΓΑΣΟΣ

   

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

 

ΧΑΡΑΥΓΗ

   

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

 

ΕΘΝΙΚΟΣ

   

ΙΝΙ

 

ΜΟΧΟΣ

   

ΓΟΥΒΕΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

   

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

 
         

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

   

ΡΕΠΟ

 

ΠΟΡΟΣ

   

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

 

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

   

ΒΟΝΗ

 

dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ

   

ΕΛΠΙΔΕΣ

 

ΙΝΙ

   

ΠΗΓΑΣΟΣ

 

ΓΟΥΒΕΣ

   

ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΤΡΙΤΩΝΙΑ

   

ΕΘΝΙΚΟΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

   

ΜΟΧΟΣ

 


Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση
Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, 70400

e-mail
info@notosportnews.gr

Τηλέφωνα:
6932428880